Algemene voorwaarden INS Solartechniek

Onze algemene voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van je zonnepanelen.

 1. Definities

om misverstanden te voorkomen, leggen we de onze definities uit deze voorwaarden even uit:

Jij (je, jou, jouw):

De persoon aan wie wij de offerte uitbrengen.

Installatie:

Het installeren, inclusief de voorbereiding, van het zonnepanelen-systeem op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

Offerte:

De offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van het zonnepanelen-systeem.

Opleverdocument:

Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van het zonnepanelen-systeem. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

Prijs:

De totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat.

Schouw:

Het technische onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor zonnepanelen-systeem we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 1. Offerte, bestelproces en wijzigingen
 1. Nadat je je gegevens hebt achtergelaten, bellen wij je terug. We bekijken dan samen of een zonnepanelen-systeem haalbaar is en voeren een kwaliteitscontrole uit. Als alles klopt, ontvang je een definitieve offerte van ons. Hierin staat de informatie die je nodig hebt. Lees de offerte goed door en vertel het ons als er iets in staat wat niet klopt.
 2. De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsdatum. Staat er geen geldigheidsdatum in? Dan houden we 30 kalenderdagen na ontvangst aan.
 3. Als je blij bent met de offerte horen we dat graag. Na aanvaarding gaan wij direct voor je aan de slag. We hebben dan een overeenkomst.
 4. Zodra je akkoord bent met de offerte, vragen we je een aanbetaling te doen. Daarna nemen we direct contact op via telefoon om de installatie van je zonnepanelen-systeem in te plannen. Eventueel plannen we nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker of alles past en of er extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde is als de digitale? Dan komen we bij je installeren op de afgesproken datum.
 5. Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit met jou. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heb je 14 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
 6. De in de overeenkomst genoemde cijfers met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem zijn een algemene inschatting. Deze cijfers bieden geen garantie voor de daadwerkelijke opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem. Uiteraard doen we ons uiterste best om de cijfers zo realistisch mogelijk te laten zijn.
 1. Planning
 1. We streven ernaar binnen 12 weken na ontvangst van de aanbetaling de installatie uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat door drukte hier meer tijd overheen gaat.
 2. Bij vertraging, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum.
 3. Bij een vertraging kan het voorvallen dat de door jou bestelde panelen niet meer beschikbaar zijn. De zonnepanelenmarkt verandert namelijk heel snel. In dat geval geven we je andere producten met gelijkwaardige of betere eigenschappen. Komen de bestelde panelen op een later moment toch binnen bij ons? Dan kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven.
 4. Als wij een onredelijke vertraging veroorzaken, kun je de overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld als we je een dag van tevoren afbellen zonder reden. Wil je toch dat wij de installatie uitvoeren? Dan zoeken we samen naar een oplossing.
 5. Mochten we de afgesproken installatiedatum niet halen, dan heb je geen recht om met terugwerkende kracht gecompenseerd te worden voor het eventuele verlies in opbrengst vanaf de afgesproken installatiedatum.
 1. Installatie en oplevering
 1. Wij komen de zonnepanelen inclusief omvormer(s) en eventuele andere afgesproken producten installeren met onze eigen teams. Het kan in hele uitzonderlijke gevallen gebeuren dat we gebruik maken van externe installateurs.
 2. De schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. We vragen je daarom dit zelf uit te zoeken voordat je akkoord gaat met de offerte.
 3. We garanderen dat de aansluiting van de zonnepanelen aan de juiste normen voldoet, namelijk NEN1010. We kijken gelijk ook even de groepenkast na, als die niet volgens de nieuwste normen is brengen wij je daarvan op de hoogte.
 4. Na de installatie van je zonnepanelen-systeem nemen we het systeem volledig met je door. Daarna ontvang je het opleverdocument, waarin je alle informatie over je systeem kunt vinden, samen met de foto’s van het installatieproces. We vragen je op de dag van de installatie om het opleverdocument te ondertekenen waarin je akkoord gaat met de door ons verrichte werkzaamheden. Hiervoor moet je aanwezig zijn tijdens de oplevering. Ben je niet aanwezig en moeten we terugkomen? Dan mogen we daarvoor kosten in rekening brengen.
 5. INS Solartechniek behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de installatiewerkzaamheden en het ontbinden van de overeenkomst bij een van de volgende situaties:
 • De veiligheid van onze installateurs kan bij het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden niet worden gegarandeerd;
 • De locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet goed bereikbaar;
 • De dakpannen of dakconstructie blijkt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen;
 • Asbest wordt aangetroffen;
 • De staat van het dak is dusdanig slecht dat installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
 • Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Als onze installateurs langskomen en een van de bovenstaande situaties aantreffen omdat je ons onjuiste informatie hebt gegeven, of belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, behouden wij ons het recht voor om de kosten bij je in rekening te brengen die wij tot dan toe hebben gemaakt. Deze kosten verrekenen we dan met de aanbetaling die je hebt gedaan.

 1. Herroeping van de Overeenkomst
 1. Herroepen van de opdracht tot installatie; We zien je akkoord op de offerte en je aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonnepanelen-systeem uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wil je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren? Dan verrekenen we € 200,- op je aanbetaling.
 2. Herroepen van de installatie van je zonnepanelen-systeem; Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van je zonnepanelen-systeem bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval vragen we je om een compensatie voor de werkzaamheden die we al hebben gedaan. Dat zijn onder andere, maar niet uitsluitend;
 • de installatiekosten van de oorspronkelijk uitgevoerde installatie;
 • een afschrijving van 50% op alle geïnstalleerde producten;
 • de verwijderingskosten.

Zijn er complexe en vaak dure verwijderingswerkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we niet verplicht deze werkzaamheden uit te voeren of te betalen. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

 1. Schade
 1. Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan jouw eigendom ontstaat? Dan zorgen wij dat het hersteld wordt. Kan dat niet? Dan vergoeden we dit natuurlijk. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer, maar ook een vlek in bijvoorbeeld de vloerbedekking. Wij vergoeden nooit immateriële schade.
 2. Heb je gehaakte dakpannen op je dak? Dan vragen we je om tijdens de installatie van het zonnepanelen-systeem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet gehaakte dakpannen is dit aantal minimaal 10. Gaat er dan een dakpan kapot of komen we reeds kapotte dakpannen tegen? Dan vervangen we deze direct door jouw reserve-dakpannen.
 3. Schakel je zelf een ander in om eventuele schade of problemen op te lossen? Dan vergoeden wij alleen de kosten als we de offerte schriftelijk hebben goedgekeurd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Wij hebben het recht om een offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als wij vinden dat de schade of het probleem niet voor onze rekening is, of als de kosten uit de offerte te hoog zijn. We nemen in dat geval contact met je op om te onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is.
 1. Wat we jou vragen
 1. Je betaalt de prijs zoals vermeld in de overeenkomst. Het gaat dan om de aanbetaling en het resterende bedrag na de installatie.
 2. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we je:
 • ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;
 • ons te informeren over aanpassingen aan de originele draagconstructie van het dak;
 • ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;
 • zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je zonnepanelen-systeem. Dus niet de buren of een van je kinderen;
 • alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VvE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;
 • op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van je adviseur uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld het verwijderen van pijpjes, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast.

 

 1. Ben jij thuis en komen wij niet bij je langs op de afgesproken datum? Dan heb je recht op een vergoeding van € 200. Maar is er sprake van een geldige reden waarom we niet langs kunnen komen, zoals bijvoorbeeld sneeuw, wind of extreme hitte? Dan streven we ernaar dat je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn, als de wind bijvoorbeeld spontaan is op komen zetten of plotseling personeelstekort. Je hebt op jouw beurt tot 14 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet tot maximaal 14 dagen van te voren, of staan we bij je voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, bijvoorbeeld omdat je niet thuis bent of om andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we € 200 bij je in rekening brengen. Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een ladderlift? Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden en ben je nog steeds verplicht tot betaling.
 2. Je bent de eigenaar van je dak of je hebt toestemming van je VvE, organisatie of verhuurder om het zonnepanelen-systeem te laten installeren. Denk ook aan (omgevings)vergunningen bij monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Benader vóór de installatie je verzekeraar om te controleren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 3. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Als jij dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.
 1. Wijzigingen in en bij de installatie
 1. Wil je wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van je zonnepanelen-systeem? Neem dan contact met ons op voordat we een datum voor de installatie hebben gepland. Dan kijken we samen of we het nog kunnen verwerken in de overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.
 2. Zijn er omstandigheden, zoals een niet besproken aanpassing op het dak, niet-uitgevoerde voorbereidingen die nog uitgevoerd zouden worden, asbest, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit of zijn we door jou niet in de gelegenheid gesteld om uiterlijk binnen 13 weken de installatie uit te voeren? Dan kunnen we de overeenkomst ontbinden en mogen we €200,- verrekenen op je aanbetaling ter compensatie voor het tot dan toe verrichte werk.
 1. Geld
 1. Na akkoord op de offerte ontvang je een factuur voor de aanbetaling.
 2. Hebben wij alles volgens afspraak geïnstalleerd? Dan betaal je ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s.
 3. We vragen je elke factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Betaal je ons niet op tijd? Dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij.
 4. In het geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal INS Solartechniek de verschuldigde koopsom inclusief btw aanpassen.
 1. Overgang van eigendom en risico
 1. Na de installatie van je zonnepanelen-systeem is deze voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van je nieuwe zonnepanelen-systeem.
 2. Wij blijven eigenaar van het zonnepanelen-systeem totdat jij de prijs van de overeenkomst naar ons hebt overgemaakt. Tot dat moment blijf je ons toegang geven tot het zonnepanelen-systeem. Doe je dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of de zonnepanelen weg te halen.
 1. Vakbekwaamheid en garantie
 1. De garantietermijn op de installatie van je zonnepanelen-systeem staat altijd vermeld op je offerte en is leidend. Onder deze installatiegarantie valt de werking van het gehele systeem. We zorgen er tijdens deze termijn voor dat je systeem werkt. Beloofd. Gaat er iets stuk binnen de termijn van de installatiegarantie? Dan vervangen we dit zonder dat het jou iets kost.
 2. Is er iets mis? Laat het direct weten na ontdekking en we lossen het zo snel mogelijk voor je op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen je installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen;
 • de internetverbinding tussen je netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module;
 • schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;
 • schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan het zonnepanelen-systeem;
 • schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik niet opvolgt;
 • schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);
 • verkleuring van -en/of kleurverschillen tussen- zonnepanelen, of een kleurverschil ten opzichte van de afbeeldingen op onze website;
 • schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelen-systeem;
 • schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken);
 • schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het zonnepanelen-systeem die wij niet uitgevoerd hebben;
 • brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.
 1. Wanneer wij, of een extern door ons ingeschakelde onafhankelijke deskundige, constateren dat de problemen zijn ontstaan door een reden die niet onder de installatiegarantie valt, kunnen we voorstellen om dit voor je op te lossen. Daar kunnen we dan kosten voor in rekening brengen.
 2. Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het zonnepanelen-systeem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze kun je terugvinden in je offerte of opleverdocument. Let op: is de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten binnen jouw zonnepanelen-installatie korter dan de geldende installatiegarantietermijn? Dan is de garantietermijn van het product leidend.
 3. Gaat er na je installatiegarantietermijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.
 4. Laat je werkzaamheden uitvoeren door derden of ga je zelf klussen en beïnvloedt dat je zonnepanelen-systeem, bijvoorbeeld door werkzaamheden op het dak of in de meterkast? Dan vervalt je installatiegarantie, tenzij we van tevoren op de hoogte hiervan waren en hier akkoord op hebben gegeven. Is het dus bijvoorbeeld nodig om een zonnepaneel te verplaatsen of een aanpassing door te voeren in je meterkast? Neem dan altijd eerst contact met ons op.
 5. Bij het niet-(optimaal-)functioneren van een zonnepanelensysteem zal INS Solartechniek niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.
 1. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, zwaar weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

 1. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het zonnepanelen-systeem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan een externe partij zodat deze weet waar hij moet zijn. We verwerken de gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie.

 1. Registratie van het zonnepanelen-systeem

Wanneer wij je zonnepanelen gaan installeren, ontvang je van ons uitleg over hoe je je zonnedak aanmeldt bij je netbeheerder. Dat kan alleen jij zelf doen in verband met privacyregels, maar gelukkig is dat zo gedaan. Nadat je zonnepanelen zijn aangemeld bij je netbeheerder, geven zij dit door aan je energieleverancier en start de verrekening van de door jou opgewekte stroom.

 1. Onderhoud

Een zonnepanelen-systeem is redelijk onderhoudsvrij. Toch zijn er onderdelen van het systeem, zoals een omvormer, die gedurende de levensduur van de zonnepanelen mogelijk vervangen moeten worden. Gedurende het proces van aankoop tot installatie informeren we je hierover.

 1. Geschillen
 1. Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.
 2. Vind je dat wij schade hebben toegebracht aan jouw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen je ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met je gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje op de onderkant van je trapleuning. We ontbinden dan de overeenkomst en storten de aanbetaling die je eventueel al gedaan hebt binnen 14 dagen terug en/of halen we je zonnepanelen-systeem weer van je (dak)constructie.
 1. Algemene bepalingen
 1. Je rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat het gebouw waarop je zonnepanelen-systeem staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben.
 2. We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de overeenkomst.
 3. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
 4. Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.
 5. Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.